• home
  • about - Sources and Methodology

Sources and Methodology

We collect the research output that is added to this portal in several ways.

1. research output directly from literature repositories, data repositories, research information systems and research software directories maintained by the Dutch research performing organisations. [link to repository list]

2. research output associated, by inferencing, to a list of Dutch research performing organisations [link to Dutch research organisations list]

3. research output related to NWO research projects. [link]

4. research projects from NWO and the EU Cordis data affiliated to Dutch partners.

Monitoring the Migration of Dutch Repositories from Narcis to OpenAIRE.

The Dutch Repositories and CRIS systems are listed in this table.

We want their content to be harvested and aggregated by OpenAIRE and other services.

We listed them in the Next Narcis Monitor for Metadata Migration. Repository and CRIS managers update their implementation status, based on self-reporting.

The monitor can be found here: NextNarcisMonitor

Next Narcis : Background & Instructions for Dutch Repository and CRIS Managers

Background and how to be compliant to OpenAIRE and how to deliver content to other aggregators is described below in Dutch.

Met deze email willen we je graag informeren over de opdracht van de UKB Taskforce Next Narcis (zie bijlage opdracht”), en de plannen om de Nederlandse wetenschappelijke output zichtbaar te maken via onder andere een speciale Nederlandse OpenAIRE Explore Gateway, op 1 juni 2023.

We willen graag polsen of je met je CRIS, literature en/of data repository bij dit initiatief wilt aansluiten.

[ graag dit interesse formulier invulllen ]

Je blijft zelf in controle. Wat deze taskforce doet is:

  1. Zichtbaarheid monitoren: het bijhouden of de content van je CRIS en repository door Google Scholar, OpenAIRE en andere aggregators zoals DART en Unpaywall (kan) worden gecrawled en geharvest, en je hierover terug rapporteren (zie online status tabel) . (maart)
  2. Faciliteren van het aanmelden van je CRIS / repository bij deze aggregators, en met speciale aandacht en focus op de OpenAIRE Graph. (april)
  3. Aanmelden van je CRIS / Repository bij de nieuwe Nationale Portal, een instantie van de OpenAIRE Explore Gateway. (mei)

Als je je wilt aansluiten dan zetten we je repository / CRIS content op deze portal. Je moet dan wel een aantal stappen volgen, waaronder nu alvast aanmelden op provide.openaire.eu. Ook nodigen we je uit omde webinars en workshops van OpenAIRE te volgen, om je vragen te beantwoorden waar je dan al tegen aan bent gelopen.

Hieronder volgen nog meer details. We wensen je veel leesplezier en hopen dat je dit initiatief steunt, en je binnenkort te zien.

We horen graag je reactie.

Warme lente groet,

UKB Taskforce Next Narcis

[ Rutger de Jong (ULeiden), Maurice Vanderfeesten (VU), en Chris Baars (DANS) ]

Bijlagen:

  1. Registratie OpenAire
  2. Overzicht harvesters

----

Aanleiding

Zoals je weet zal per 3 juli Narcis stoppen met het overzichtsportaal van de landelijke wetenschappelijke output. Dat betekent dat als we niks doen er geen landelijk overzicht meer is van waar de Nederlandse wetenschap voor staat. Ook worden onze publicaties dan niet automatisch meer doorgegeven aan diensten als Unpaywall en OpenAIRE, en op termijn ook aan de archivering in het eDepot van de KB. Dit ondermijnt de functie van onze repositoria (lees: Open Access mogelijk maken en voldoen aan financieringseisen), en daar willen we een deel van de oplossing voor zijn.

Taskforce en Mandaat SURF en UKB

Vanuit de directeuren van de Universiteitsbibliotheken is gezamenlijk in UKB verband mandaat gegeven aan een UKB Taskforce “Next Narcis” om ervoor te zorgen dat onze wetenschappelijke publicaties en datasets zichtbaar blijven. Niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor journalisten en beleidsmakers. De SURF Innovatiezone "Open Science Versterken" wil met verschillende projecten de regie terugvorderen over de informatie over onderzoek, ten behoeve van het delen, vinden en evalueren van publiek gefinancierd onderzoek.

Spil hierin is een nieuw portaal op OpenAIRE en gecoördineerde actie naar aggregatoren die de zichtbaarheid van ons onderzoek vergroten. In deze mail geven we concreet aan hoe jij kunt bijdragen om dit doel te bereiken.

Samenwerkingsakkoord met OpenAIRE

Hierin is / wordt op 30 maart 2023 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de Stichtingen OpenAIRE, SURF en UKB. Deze MoU geeft deze activiteit richting, verplichting en mandaat tussen deze partijen.

Waarom OpenAIRE en de Explore Portal?

OpenAIRE is een not-for-profit organisatie ter bevordering van OpenScience, en beheert services zoals de OpenAIRE Graph. Deze diensten van OpenAIRE maken deel uit van de European Open Science Cloud (EOSC), en draagt bij aan de zichtbaarheid van wetenschap en monitoring van open access bij de Europese Commissie en Plan-S.

Het doel van een landelijk portal als Narcis is veel breder dan dat van een wetenschappelijke zoekmachine. Niet alleen omvat deze alle wetenschappelijke output, inclusief data en Nederlandse subsidies, het maakt de gegevens ook overzichtelijk zodat niet-wetenschappers als journalisten en beleidsmakers deze kunnen gebruiken om interviewkandidaten te vinden of beleidslijnen uit te zetten.

Aangezien er voor financiering al belangen zijn om te leveren aan OpenAIRE is de keuze voor een (vrijwel kosteloze) portal daar logisch. Daarnaast is voldoen aan OpenAIRE-metadataeisen ook een van de aanbevelingen binnen Plan S. Maurice heeft al ervaring met het opzetten van een portal voor Aurora dat als inspiratie kan dienen. (https://aurora.openaire.eu | zie voor context ook https://aurora-universities.eu/sdg-research/openaire/ )

Tot slot kan het portal ook een belangrijk doorgifteluik vormen voor onder meer opname in de central indexes van bibliotheekcatalogi.

Voor opname in het OpenAIRE Portal is registratie in OpenAIRE noodzakelijk. Zie de bijlage [1] en [2]voor de stappen en mogelijkheden voor jouw CRIS, literatuur- of datarepositorium.

Aanmelden harvesters/aggregatoren

De reden dat veel van onze publicaties terug te vinden waren in wetenschappelijke databases is dat Narcis deze doorgaf aan Open Access aggregatoren. Door het wegvallen van Narcis zullen de repositoria zichzelf moeten aanmelden voor deze aggregatoren. Dat is van groot belang voor niet alleen Open Access monitoring, maar ook voor het goed beschikbaar maken van publicaties.

Zo levert Unpaywall bijvoorbeeld gegevens over Open Access varianten in repositories aan zoekmachines als Web of Science en Lens, maar ook aan instituten die ze gebruiken om Open Access (compliancy) te monitoren. De Open Access-telling van de Leiden Ranking (CWTS) is bijvoorbeeld op basis van die gegevens samengesteld.

Zie de bijlage voor een lijstje met harvesters en hoe daarvoor aan te melden. We hebben geprobeerd ook al uit te zoeken wie wel en niet geregistreerd zijn.

Content: Wat meld ik aan?

We willen een zo compleet mogelijk beeld van de Nederlandse output. Dus niet alleen Open Access materiaal, maar ook metadata only records uit CRIS, literature en data repository. Maak je gebruik van een CRIS en van een literature repository, dan is het een goed idee om beide aan te melden. OpenAIRE beschikt over een goede knowledge graph die ontdubbelt.

Impact op UKBsis

UKB houdt met een monitor bij waar Nederland publiceert. Met die gegevens hoopt UKBsis de onderhandelingspositie rond read&publish deals te versterken. De data voor de monitor was afkomstig uit Narcis en hiervoor wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om het OpenAIRE portal in te zetten als databron, of indien dat niet lukt om de individuele repositories te harvesten. Belangrijk daarbij is dat we gezamenlijk blijven opereren om het overzicht te houden. Ook om die reden is een Nederlands portal onontbeerlijk.

Impact op eDepot archivering en EduStandaard

Alle Nederlandse wetenschappelijke content wordt bewaard voor de lange termijn in het e-Depot bij de KB. DANS en de KB hebben een Gemeenschappelijke Metadata Harvester (GMH), waarbij de metadata door de twee partijen apart verder wordt verwerkt. De KB haalt daarbij ook de bitstreams van de aangeboden PDF’s op. Het is dus nog steeds van belang dat de afspraken die zijn gemaakt binnen de EduStandaard WISH-groep worden opgevolgd en het DIDL/MODS formaat wordt blijven aangeboden.

Het debat over uitfasering van de Gemeenschappelijke Metadata Harvester (GMH) vindt later plaats en wordt met KB en DANS besproken. Hierin wordt mogelijk OpenAIRE ook een gesprekspartner.

Bouwsteen voor Dutch Open Knowledge Base (OKB) / ORIA

Van sommige kanten hebben we de vraag gekregen wat deze actie aan meerwaarde heeft ten opzichte van de Knowledge Graph van ORIA (Open Research Information Agenda; de opvolger van Open Knowledge Base). Een nieuw portaal heeft voornamelijk als voordeel dat het de output ook echt zichtbaar maakt, terwijl aansluiten bij de harvesters als Unpaywall onontbeerlijk is voor de verspreiding van content. Daarnaast zien we dit vooral als aanvulling/startpunt voor ORIA om op verder te bouwen. ORIA is dus zeker geen vervanging van dit portaal, maar het portaal wel een bouwsteen voor ORIA.

ARCHIVE of NARCIS.NL content

All the data from Narcis.nl has been archived in yearly snapshots from 2002 till 2022.

Beunk, B. (DANS)(2023):NARCIS-ARCHIEF EN NOD-ARCHIEF - 2022. DANS. https://doi.org/10.17026/dans-xcp-nvw4